Τάξη Γ

Πρόγραμμα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΠΕ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν για ενημέρωση με την/τον εκπαιδευτικό:

• Γ΄   τάξης, κα Γιάννογλου Βασιλική, κάθε 1η  του μήνα από  π.μ. ως  π.μ.

• παράλληλης στήριξης, κα Μπαλασή Παρασκευή, κάθε 1η του μήνα από π.μ. ως π.μ.

• κα , κάθε 1η  του μήνα από  π.μ. ως  π.μ.

• κα , κάθε 1η Τετάρτη του μήνα από π.μ. ως  π.μ.

• Αγγλικών, κα Τάκου Ευανθία, κάθε 1η  του μήνα από  π.μ. ως  π.μ.

• Θεατρικής Αγωγής, κ, κάθε 1η του μήνα από  π.μ. ως  π.μ.

• Καλλιτεχνικών, κα Δημητριάδου Λιάνα, κάθε 1η του μήνα από  π.μ. ως  π.μ.

• Μουσικής, κ. Κονιτόπουλο Ιάκωβο, κάθε 1η  του μήνα από  π.μ. ως π.μ.

• Πληροφορικής (ΤΠΕ), κα Σολαχίδου Μαρία, κάθε 1η  του μήνα από  π.μ. ως  π.μ.

• Φυσικής Αγωγής, κα Αγιάννη Δέσποινα, κάθε 1η  του μήνα από   π.μ. ως  μ.μ.

Τα σχολικά ψηφιακά βιβλία   εδώ