Επικοινωνία

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Τρίγλιας
Νέα Τρίγλια Τ.Κ. 63079 Χαλκιδική
Τηλέφωνο: 2373350481, 23730 51104  –  fax: 23730 52307
e-mail : dimntrig@sch.gr
ιστοσελίδα: http://1dim-n-triglias.chal.sch.gr/site