Τάξη ΣΤ1

Πρόγραμμα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
ΓΛΩΣΣΑ
ΤΠΕ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν για ενημέρωση με την/τον  εκπαιδευτικό:

• ΣΤ1 τάξης, κα Μπεΐκογλου Δήμητρα, κάθε 1η  του μήνα από  π.μ. ως  π.μ.

• κα , κάθε 1η  του μήνα από :00 π.μ. ως :00 π.μ.

• Παράλληλης στήριξης, κα , κάθε 1η  του μήνα από  π.μ. ως 

• Αγγλικών, κα Τάκου Ευανθία, κάθε 1η  του μήνα από  π.μ. ως  π.μ.

• Γερμανικών, κα Μαυρουδή Αριάνα, κάθε 1η του μήνα από  π.μ. ως  π.μ.

• Καλλιτεχνικών, κα Δημητριάδου Λιάνα, κάθε 1η του μήνα από  π.μ. ως  π.μ.

• Μουσικής, κ. Κονιτόπουλο Ιάκωβο, κάθε 1η  του μήνα από  π.μ. ως  π.μ.

• Πληροφορικής (ΤΠΕ), κα Σολαχίδου Μαρία, κάθε 1η  του μήνα από :00 π.μ. ως  π.μ.

• Φυσικής Αγωγής, κα Αγιάννη Δέσποινα, κάθε 1η  του μήνα από   π.μ. ως μ.μ.

Τα ψηφιακά σχολικά βιβλία εδώ