Τάξη ΣΤ2

Πρόγραμμα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
ΓΛΩΣΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΠΕ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν για ενημέρωση με την/τον εκπαιδευτικό:

• ΣΤ2 τάξης, κ. Πασχάλη Βάη, κάθε 1η  του μήνα από  μ.μ. ως  μ.μ.

• κα , κάθε 1η  του μήνα από  π.μ. ως  π.μ.

• κα , κάθε 1η  του μήνα από  π.μ. ως  π.μ.

• κα , κάθε 1η  του μήνα από  π.μ. ως  π.μ.

• Αγγλικών, κα Τάκου Ευανθία, κάθε 1η  του μήνα από :00 π.μ. ως  π.μ.

• Γερμανικών, κα Μαυρουδή Αριάνα, κάθε 1η του μήνα από  π.μ. ως  π.μ.

• Καλλιτεχνικών, κα Δημητριάδου Λιάνα, κάθε 1η του μήνα από  π.μ. ως  π.μ.

• Μουσικής, κ. Κονιτόπουλο Ιάκωβο, κάθε 1η  του μήνα από :00 π.μ. ως :45 π.μ.

• Πληροφορικής (ΤΠΕ), κα Σολαχίδου Μαρία, κάθε 1η  του μήνα από :00 π.μ. ως  π.μ.

• Φυσικής Αγωγής, κα Αγιάννη Δέσποινα, κάθε 1η  του μήνα από   π.μ. ως  μ.μ.

Τα ψηφιακά σχολικά βιβλία  εδώ