Τάξη Β

Πρόγραμμα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν για ενημέρωση με την/τον εκπαιδευτικό:

• Β΄ τάξης, κα Ξανθοπούλου Παρασκευή, κάθε 1η  του μήνα από π.μ. ως  π.μ.

• κα , κάθε 1η του μήνα από  π.μ. ως  π.μ.

• κα , κάθε 1η  του μήνα από  π.μ. ως  π.μ.

• Αγγλικών, κα Τάκου Ευανθία, κάθε 1η  του μήνα από  π.μ. ως  π.μ.

• Θεατρικής Αγωγής, κ, κάθε 1η του μήνα από  π.μ. ως  π.μ.

• Καλλιτεχνικών, κα Δημητριάδου Λιάνα, κάθε 1η του μήνα από  π.μ. ως  π.μ.

• Μουσικής, κ. Κονιτόπουλο Ιάκωβο, κάθε 1η  του μήνα από  π.μ. ως  π.μ.

• Πληροφορικής (ΤΠΕ), κα Σολαχίδου Μαρία, κάθε 1η του μήνα από  π.μ. ως  π.μ.

• Φυσικής Αγωγής, κα Αγιάννη Δέσποινα, κάθε 1η  του μήνα από   π.μ. ως  μ.μ.

Τα σχολικά Βιβλία σε ψηφιακή μορφή (εδώ)