Τάξη Δ

Πρόγραμμα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν για ενημέρωση με την/τον εκπαιδευτικό:

• Δ τάξης, κα Αμανατίδου Ελισάβετ, κάθε 1η  του μήνα από  π.μ. ως  π.μ.

• κα , κάθε 1η του μήνα από  π.μ. ως  π.μ.

• Αγγλικών, κα Τάκου Ευανθία, κάθε 1η  του μήνα από  π.μ. ως  π.μ.

• Θεατρικής Αγωγής, κ, κάθε 1η του μήνα από  π.μ. ως  π.μ.

• Καλλιτεχνικών, κα Δημητριάδου Λιάνα, κάθε 1η του μήνα από  π.μ. ως  π.μ.

• Μουσικής, κ. Κονιτόπουλο Ιάκωβο, κάθε 1η  του μήνα από 0:00 π.μ. ως  π.μ.

• Πληροφορικής (ΤΠΕ), κα Σολαχίδου Μαρία, κάθε 1η  του μήνα από  π.μ. ως  π.μ.

• Φυσικής Αγωγής, κα Αγιάννη Δέσποινα, κάθε 1η  του μήνα από   π.μ. ως  μ.μ.

Τα σχολικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή   εδώ