Τάξη Ε

Πρόγραμμα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΠΕ ΦΥΣΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν για ενημέρωση με την/τον εκπαιδευτικό:

• Ε΄  τάξης, κα Τσάπουρνα Δήμητρα, κάθε 1η  του μήνα από  μ.μ. ως  μ.μ.

• κα , κάθε η  του μήνα από :00 π.μ. ως  π.μ.

• κα , κάθε η του μήνα από :00 π.μ. ως :00 π.μ.

• κα , κάθε η  του μήνα από  π.μ. ως  π.μ.

• Αγγλικών, κα Τάκου Ευανθία, κάθε 1η  του μήνα από :00 π.μ. ως π.μ.

• Γερμανικών, κα Μαυρίδου Αριάνα, κάθε 1η του μήνα από  π.μ. ως  π.μ.

• Καλλιτεχνικών, κα Δημητριάδου Λιάνα, κάθε 1η του μήνα από  π.μ. ως  π.μ.

• Μουσικής, κ. Κονιτόπουλο Ιάκωβο, κάθε η  του μήνα από :00 π.μ. ως  π.μ.

• Πληροφορικής (ΤΠΕ), κα Σολαχίδου Μαρία, κάθε η  του μήνα από :00 π.μ. ως  π.μ.

• Φυσικής Αγωγής, κα Αγιάννη Δέσποινα, κάθε 1η  του μήνα από   π.μ. ως μ.μ.

Τα σχολικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή  εδώ