Λίγα στοιχεία για το σχολείο μας

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Τρίγλιας ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 156/Α/27-8-1987 και ξεκίνησε τη λειτουργία του το σχολικό έτος 1987-1988 ως πενταθέσιο με 116 μαθητές/τριες  και πρώτη διευθύντρια την κα Στυλιανή Μποχώρη. Την επόμενη χρονιά 1988-1989 λειτούργησε ως εξαθέσιο με 121 μαθητές.

Το σχολικό έτος 1989-1990 στεγάστηκε σε δικό του χώρο στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Από το σχολικό έτος 2001-2002 αυξήθηκε η μαθητική δύναμή του καθώς εγγράφηκαν σε αυτό και οι μαθητές/τριες  των Δημοτικών Σχολείων Ελαιοχωρίων και Πετραλώνων ύστερα από την αναστολή λειτουργίας τους.
Από το σχολικό έτος 2002-2003 λειτουργεί το Ολοήμερο Τμήμα το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί έως σήμερα.

Τα επόμενα χρόνια αυξάνονταν συνεχώς η δύναμή του σχολείου με αποτέλεσμα να λειτουργεί αρχικά ως 7/θέσιο και να φτάσει ως και 10/θέσιο. Έτσι, από το σχολικό έτος 2012-13, για να αντιμετωπιστεί η αύξηση του μαθητικού δυναμικού ,χτίστηκε το νέο διδακτήριο , συμπληρώνοντας το παλιό με 4 νέες αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα εκδηλώσεων και κλειστό γυμναστήριο.