Οκτ 24

Τα παιδιά της Α΄ τάξης φτιάχνουν λέξεις!

Οι μαθητές/τριες της  Ά τάξης δημιουργούν ένα padlet λέξεων.

Κάθε φορά που μαθαίνουν ένα καινούργιο γράμμα προσθέτουν μια καρτέλα με λέξεις που έχουν αυτό το γράμμα ως αρχικό, τελικό ή σε κάποια άλλη θέση. 

Το padlet θα είναι προς δημιουργία  σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και η σελίδα που μπορεί κάποιος/α να το δει είναι η ακόλουθη: 

https://el.padlet.com/scarlimaria2/1-2023-2024-quef7iqunrve2356