Οκτ 20

Β΄ τάξη : πείραμα στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων-ενότητα: “Φυσικές καταστροφές”- έκρηξη ηφαιστείου